23 กรกฎาคม, 2024
แชร์ข่าว

ไข้เลือดออกยังน่าห่วง “นายกวันชัย” จัดทำแผนดูแลประชาชน เริ่มต้นรณรงค์ ก่อนเข้าฤดูฝน และทำต่อเนื่องจากนี้ไป เน้นการลงพื้นที่ทุกชุมชน

วันที่ 4 พฤษภาคม 2567 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์ ไข้เลือดออกในปี 2566 จังหวัดเชียงราย พบว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสมจำนวน 7,254 ราย  ซึ่งในพื้นที่เขต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นอันดับที่ 1 ของจังหวัด โดยในเขตเทศบาลนครเชียงราย พบผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 855  ราย และในปี 2567  คาดการณ์ว่า ไข้เลือดออกจะมีแนวโน้มจะเกิดการระบาดอย่างต่อเนื่องในช่วงฤดูฝน

ดังนั้นทางเทศบาลนครเชียงราย มีความห่วงใยสถานการณ์ ไข้เลือดออก ได้มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พ.จ.อ.ภูมิรพี ทวีกสิกรรม รองปลัดนครเชียงราย นางพรทิพย์ จันทร์ตระกูล รักษาราชการ ผู้อำนวยการกองการแพทย์  เทศบาลนครเชียงราย ดำเนินการออกรณรงค์สนับสนุนงานบริการเชิงรุกป้องกันไข้เลือดออกในพื้นที่ 

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ได้จัดทำ “โครงการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ประจำปี 2567”  เพื่อให้แกนนำ ครู อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  ผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไป พระสงฆ์ ผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเจ้าของสถานประกอบการ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เพื่อการป้องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหาโรคดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที  ซึ่งจะเน้นทุกชุมชนของเทศบาลนครเชียงราย รวม 65 ชุมชน.


แชร์ข่าว