21 กรกฎาคม, 2024
แชร์ข่าว

CPF แจ้งตลาดหลักทรัพย์ ผลการดำเนินงานไตรมาสแรก รายได้จากการขายจำนวน 140,037 ล้านบาท กำไรขั้นต้นจำนวน 16,809 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.2 จากงวดเดียวกันของปีก่อน

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2567 ของบริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายจำนวน 140,037 ล้านบาท เป็นส่วนของกิจการต่างประเทศร้อยละ 62 และกิจการประเทศไทยร้อยละ 32 และกิจการส่งออกจากประเทศไทยร้อยละ 6 ลดลง 3,744 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 2.6 จากงวดเดียวกันของปีก่อน จากราดาเฉลี่ยสุกรในประเทศไทยที่อยู่ในระดับต่ำกว่างวดเดียวกันของปีก่อน.

กำไรขั้นต้นจำนวน 16,809 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.2 จากงวดเดียวกันของปีก่อน มีอัตรากำไรขั้นต้นในไตรมาส 1 ปี 2567 อยู่ที่ร้อยละ 12.0 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10.2 ของไตรมาส 1 ปี 2566

โดยมีปัจจัยหลักมาจากราคาเนื้อสัตว์ในภูมิภาคส่วนใหญ่ยกเว้นประเทศไทยปรับเพิ่มขึ้น ประกอบกับประสิทธิภาพในการผลิตที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้ต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน.

ส่วนได้ในกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าจำนวน 1,792 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 265 จากการบันทึกผลขาดทุนในงวดเดียวกันของปีก่อน โดยหลักเป็นผลจากการดำเนินงานที่ดีขึ้นของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL และธุรกิจสุกรในประเทศจีน

ด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้นส่งผลให้ในไตรมาส 1 ปี 2567 บริษัทมีผลกำไรสุทธิในส่วนของบริษัทจำนวน 1,152 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 142 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2566 ที่มีการบันทึกผลขาดทุนสุทธิ 2,725 ล้านบาท.


แชร์ข่าว